ÚVOD DO FENG SHUI


Vitajte na mojich stránkach. Prajem Vám príjemné čítanie a verím, že nájdete to, čo hľadáte...

Čo mi Feng Shui prinesie do života?

Feng Shui môže zlepšiť kariéru, zdravie, rodinné a partnerské vzťahy, kreativitu, financie, spoločenský život, osobnú slávu, priateľstvá a podporiť deti. Trik je v tom, že dobré Feng Shui ušetrí peniaze za lekárov, psychológov, právnikov atď.

Čo to je Feng Shui?

Feng Shui je jedným z pilierov Tradičnej čínskej medicíny (TCM). Lekár TCM sa chodí pozerať, ako jeho pacient býva. A vtedy prichádza na rad Feng Shui.

Feng Shui – v doslovnom preklade znamená Feng=Vietor, Shui=Voda. Je to starobylé umenie harmonizovať tok priestorovej energie stavieb, ktoré sa v Ázii úspešne využíva už tisícročia. V dnešnej dobe sa Feng Shui teší obrovskej popularite aj v Západnom svete. Ľudia, ktorí si osvojili všetky princípy Feng Shui zistili, ako sa zlepšila atmosféra ich domova, rodinné vzťahy a taktiež Feng Shui prispelo aj k ich vnútornému uspokojeniu a dodalo im novú energiu, aby mohli zmeniť a skvalitniť svoj život.

Na Feng Shui sa nemôžeme pozerať ako na statickú vec s jednoduchým návodom na použitie, ktorá sa dá bez rozmýšľania uplatniť hocikde a na hocikoho. Je to veľmi dômyselný a prepracovaný systém metód, pravidiel a nástrojov prispôsobený v určitom čase a na určitom mieste pre konkrétnu osobu. Energia je neustále v pohybe a tak ako sa hýbe ona, musíme ohýbať aj my zabehnuté koľaje, v ktorých sa pobybujeme. Môžeme si to predstaviť ako Puzzle skladačku. Chceme sa dopracovať k určitému obrázku a tak postupne hľadáme tie správne kúsky skladačky a tešíme sa, keď s ľahkosťou zapadnú jedna do druhej. Nič nerobíme nasilu, a nejde to ani tak rýchlo, krôčik po krôčiku sa nám vynára cieľový obrázok. A to je aj môj prístup vo Feng Shui k vytvoreniu Vášho cieľového obrázku – zobrať tie správne kúsky skladačky, ktoré reprezentujú Vás, Vašu rodinu, Váš priestor, Váš čas, Vaše aktuálne naladenie, Vašu kanceláriu, Vašich zamestnancov, Vaše podnikanie…    

Všetko okolo nás, čím sa obklopujeme, či už vedome alebo podvedome nás ovplyvňuje vo dne aj v noci. Materiály, farby, tvary, dekorácie, samotné umiestnenie nábytku v priestore, to všetko na nás vplýva a sme toho obrazom.

Priestor, ktorým energia môže voľne prúdiť, o nič sa nepotkýňa, nič jej nebráni voľne sa pohybovať, ale zároveň sa nevytvára “prievan” je vhodným priestorom.

Ošarpané veci, zanedbaný dom, nánosy špiny, kopy starých vecí o ktoré už nikto roky neprejavil záujem, len na ne padá prach, skrine plné oblečenia, ktoré sa roky nenosilo, povaly a pivnice plné harabúrd nemôžu vytvárať dobrú energiu. Upratať veci, prestať hromadiť sa môže zdať veľmi jednoduché, ale pre mnoho ľudí je to nepredstaviteľná vec. Aj v takýchto prípadoch môže pomôcť Feng Shui.


Ako to Feng Shui vlastne funguje?

Feng Shui funguje na základe toku energie “čchi” v priestore. Aby sme sa cítili čo najlepšie v mieste, kde žijeme alebo pracujeme, je nutné umožniť energetickým prúdom voľný tok, aby neboli blokované a v nečinnosti. Predstavme si energiu “čchi” ako rieku, ktorá si pokojne plynie krajinou, obmýva brehy, nie je ani príliš rýchla ani príliš pomalá, počujeme príjemný žblnkot a cítime sa pri takejto rieke spokojne a vyrovnane. Tak by to malo byť aj s energiou “čchi” v priestoroch, kde sa pohybujeme. Žiadne ostré rohy vytvárajúce negatívnu energiu “ša čchi” alebo prevísajúce trámy, príliš veľa nábytku v miestnosti, to všetko môže brániť energii “čchi” v jej prúdení. Cieľom Feng Shui je diagnostikovať tieto blokády v priestore, potlačiť ich a umožniť energii zasa voľne prúdiť.


Na čo by sme pri Feng Shui nemali zabudnúť?

Áno, zameranie priestoru podľa svetových strán, rešpektovanie osobných potrieb obyvateľov domu alebo pracoviska, to všetko je základným pilierom Feng Shui, ale nevyhnutnou súčasťou je aj stav mysle a osobné naladenie každého z nás. Ak niekto neverí, že môže zmeniť svoj život pomocou Feng Shui, darmo si dá “vyladiť” svoj priestor. Šťastie, prosperita a všetky ďalšie želané očakávania sa nemôžu uskutočniť alebo sa uskutočnia v lepšom prípade len z časti, pretože budú neustále narážať na múr pochybností v danej osobe. Energetické toky budú blokované. Preto sa treba zamyslieť a úprimne si položiť otázku: Čo od Feng Shui očakávam? Som pripravený/á otvoriť tomu aj moju vlastnú myseľ? A ešte jedna vec, pamätajte, že Vaše očakávania nemusia prísť vždy “zabalené” v tej škatuľke, v akej si ich predstavujeme. Ak napríklad niekto chce zlepšiť svoju kariéru, zameriame sa vo Feng Shui práve na túto oblasť. V práci sa však nič nezlepšuje a príde dokonca výpoveď. Človek je zronený, príde mu to hrozne nefér, ľutuje sa, ale čo už. Musí sa zbaliť a odísť. Krátko na to však ale príde ponuka na ešte lepšiu prácu s ešte lepším zárobkom. Aj takto môže fungovať Feng Shui. Všetko chce svoj čas, buďme trpezliví a otvorení novým možnostiam.


Jin a Jang

Kľúčovou oblasťou Feng Shui je rovnováha protikladných síl Jin a Jang.

Už v starobylej Číne sa považoval Jin a Jang za zdroj všetkého pohybu hmoty a životnej sily. Vzájomné pôsobenie kladného a záporného pólu, noc a deň, čierna a biela, voda a oheň, smrť a život etc., jedno nemôže existovať bez druhého. Keď sú Jin a Jang v rovnováhe nastáva harmónia. Keď sa rovnováha Jin a Jang vplyvom akýchkoľvek síl poruší, nastáva chaos a disharmónia. Obrazom disharmónie v tele sú choroby. Disharmónia v obydlí sa môže preniesť do rôznych sfér nášho života. Problémy v práci, chýbajúce financie, nefungujúce medziľudské vzťahy, vzdorovité deti a mnohé ďalšie.


Päť elementov

Päť elementov, alebo päť prvkom predstavujú energiu piatich síl, ktoré fungujú buď v procese vzájomnej podpory, oslabovania alebo ovládania. Drevo, Oheň, Zem, Kov a Voda. V priestore by sa malo nachádzať vždy všetkých päť prvkov. Prevaha alebo nedostatok niektorého z piatich elementov spôsobuje nerovnováhu. Napríklad ak máme v miestnosti príliš veľa doplnkov zastupujúcich len jeden element, okamžite sa vytvorí medzi energiami v miestnosti nerovnováha. Použitím Feng Shui nápravných prostriedkov však môžeme túto nerovnováhu napraviť a vytvoriť príjemné prostredie, ktoré bude v rovnováhe.

Drevo:

Predstavuje oblasť Rodiny (východ) a Bohatstva (juhovýchod).

Oheň:

Vo Feng Shui Oheň zastupuje juh a s ním spojenú oblasť Slávy a Uznania.

Zem:

Reprezentuje juhozápadný sektor Vzťahov, severovýchod sektor Poznania a psychiky a stred, ktorý vo Feng Shui určuje Zdravie.

Kov:

S Kovom je spojená oblast Detí a Kreativity na západe a Nápomocných priateľov na severozápade.

Voda:

Voda je veľmi mocný nástroj a to nielen v ponímaní Feng Shui. Reprezentuje tak veľmi vážený sektor Kariéry a Cestovania na severe.

Feng Shui nie je žiadne kúzlo, ani mágia. Nevidí do budúcnosti cez kryštáľovú guľu. Feng Shui budúcnosť vytvára odo dňa, kedy sa rozhodneme Feng Shui žiť na vlastnej koži.