HOROSKOP


Osobný horoskop alebo Štyri piliere osudu:

Čínsky lunárny kalendár je pravdepodobne najstarším záznamom času v histórii ľudstva. V Číne sa mu pripisoval a stále pripisuje veľký význam. Napríklad pri uzatváraní manželstva býva zvykom poslať do domu budúcej nevesty ako aj do domu budúceho ženícha informácie o dátume, čase a mieste narodenia. Rodiny si tak môžu vypočítať horoskop nastávajúceho/ej a vyhodnotiť, či to bude vydarený zväzok alebo nie.

Podľa povesti sa traduje, že Budha skôr ako opustil Zem zvolal zvieratá, aby sa s ním prišli rozlúčiť. Prišlo však iba 12 zvierat a Budha ako symbol vďaky pomenoval podľa týchto zvierat roky a to v poradí akom prišli: Myš, Byvol, Tiger, Králik, Drak, Had, Kôň, Ovca, Opica, Kohút, Pes a Prasa. Každé zviera sa kombinuje s piatimi elementmi: Drevom, Ohňom, Zemou, Kovom a Vodou.

Náš život je ovplyvňovaný rokom, mesiacom, dňom a hodinou narodenia alebo Štyrmi piliermi osudu.

Ja sa osobne venujem výpočtu unikátneho čínskeho horoskopu alebo zostavením "Štyroch pilierov osudu" podľa roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia. Tento horoskop nám zhodnotí osobnosť človeka vzhľadom k už spomínaným piatim elementom: Drevu, Ohňu, Zemi, Kovu a Vode. Výsledkom je celistvý obraz osobnosti človeka jednak voči vonkajšiemu svetu, ale aj jeho vnútornému svetu. Aké má medziľudské vzťahy, nakoľko je tvorivý, akú má hmotnú, či duchovnú podporu okolia, aké sú jeho túžby, inteligencia, aký je jeho podnikateľský duch a v neposlednom rade akou mocou a sebadisciplínou vie vládnuť.

Takýto osobný horoskop vie byť nápomocný napríklad pri voľbe vhodnej práce, resp. odboru, kde budeme pôsobiť, získaniu väčšej sebadôvery pri vystupovaní, ale aj k vytváraniu kvalitných medziľudských vzťahov.

Ak zistíme nedostatočnosť niektorého elementu z výpočtu osobného horoskopu môžeme ho jednoducho doplniť. 


Objednajte si svoj Horoskop už dnes a zmeňte svoje životné "nastavenie" k lepšiemu.

Objednávajte online na: zuzanathurzo@gmail.com. 
Budem potrebovať len presný dátum, čas a miesto narodenia. 

Čínsky horoskop Zverokruh čínskych znamení